• picture
  • picture
  • picture
  • picture
  • picture
  • picture

BEYNƏLXALQ KONFRANS

“Neft sənayesində ətraf mühit

məsələlərinə qlobal baxış”

4-5 noyabr 2013-cü il

Bakı, Azərbaycan Respublikası